• Español
  • English
  • Euskara

La persona, lo primero. 

Navegamos a tu lado.

Ikastetxearen jardueraren hasiera urtea: 1971/72

Ikastetxeko esparruaren azalera (m2): 45.115 m2
Eraikitako azalera erabilgarria (m2): 4.355 m2
Kirol instalakuntzen azalera (m2): 10.140 m2
Aterpedun kirol instalakuntzen azalera (m2): 140 m2

 

Protagonistak
Ikasle ohiak: 1.899
Promozioak: 35
2012/13 ikasturteko ikasleak: 291
Ikastetxeko familiak: 229
Irakasleak: 27
Tutoreak: 11
Irakasle bakoitzeko ikasle kopurua: 10,78
Ikasle/tutore arteko elkarrizketen bataz bestekoa (2012/2013 ikasturtea): 15,68
Guraso/tutore arteko elkarrizketen bataz bestekoa (2012/2013 ikasturtea): 3,47
Irakasleen bataz besteko adina: 42,26

2012/2013ko ikasturtean selektibitateko gainditzeen ehunekoa (aurkeztutakoen gain): 100%
2012/2013ko ikasturtean unibertsitateko ikasleen ehunekoa: 95%

Bikaintasun akademikoa
Euskal Herrian Hiru Eledun Ereduaren sorrera eta ezarpenean aitzindariak.
Euskal Herriko Diagnostiko ebaluaketetan eta Pisa Frogetan puntuaketa bikainak.