• Español
  • English
  • Euskara

La persona, lo primero. 

Navegamos a tu lado.

Eusko Jaurlaritzak egindako ikerketa baten arabera, DBH 2. Mailako Eraingo ikasleak Euskadiko bataz bestekotik gaindi daude ebaluatutako ikasgai guztietan: Euskara, Gaztelania, Ingelera, Matematikak eta Zientziak. Ikerketak banatutako hiru mailetan dauden ikasle kopurua ere zehazten du: Hasierako Maila, Tarteko Maila eta Maila Aurreratua. Maila Aurreratuko Eraingo ikasleen kopurua bataz bestekoarena baino altuagoa da. Gainera, ebaluatutako 5 gaitasunetatik 4tan gure ikasleen %50ak baino gehiagok Maila Aurreratua erakutsi du.